Home
Wprowadzenie
Moja historia
Plan inwestycji
Zasady inwestycji
Money Management
Etapy rozwoju
Psychologia tradingu
Ilustracje
Linkownia
Księga gości
Słownik
Systemy sygnałowe
Polecani brokerzy
Sitemap
Kontakt
Regulacje prawne

SŁOWNIK

Tak sobie pomyślałem, że może i tego typu podstrona byłaby przydatna, przede wszystkim dlatego, aby nie powtarzać pewnych standardowych dla rynków finansowych pojęć, które z natury są anglojęzyczne i trudne do zapamiętania. W swoich analizach będę się więc posługiwał skrótami, których wyjaśnienie dla ułatwienia zamieszczam tutaj:

Chart - wykres graficzny danego aktywa

TF (time frame) - rama czasowa danego aktywa, w wykresach świecowych odpowiada długości   jednej świecy

ET (expiry time) - okres czasu do zamknięcia pozycji

FT (Fibonacci Retracements) - Zniesienia Fibonacciego

TL (trend line) - linia trendu

PP (Pivot Points) - punkty Pivota

RL (resistance line) - linia oporu

SL (support line) - linia wsparcia