Home
Sitemap
Kontakt
Regulacje prawne

 Wszelkie opinie tu przedstawione mają charakter wyłącznie informacyjny. Jakiekolwiek działania inwestycyjne, i wynikające z nich ewentualne straty finansowe, powołujące się na treści tu przedstawione są sprawą czysto indywidualną i nie mogą być przedmiotem  sporu z właścicielem domeny. Inwestycje w opcje binarne związane są z wysokim ryzykiem, za które autor poradnika nie odpowiada. Innymi słowy:

Nota prawna: Ostrzeżenie o ryzyku:

Treści tu zawarte nie stanowią żadnej “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści tu opublikowanych.

Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Inwestora końcowego.

Przed zawarciem jakiejkolwiek  transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się tylko na informacjach  tu opublikowanych, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz możliwe ewentualne straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji. Winien wziąć pod uwagę zmieniające się czynniki rynkowe.